گواهینامه ها

 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  • رشته نفت و گاز (پایه 1)
  • رشته تاسیسات و تجهیزات (پایه 1)
  • رشته ساختمان و ابنیه (پایه 2)
 • گواهینامه تأییدصلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت از موسسه ISC استرالیا :
  • ISO 9001 : 2015 (سیستم مدیریت کیفیت)
  • ISO 14001 : 2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)
  • ISO 45001 : 2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
  • ISO/TS 29001 : 2010 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)
  • HSE-MS:(IOGP-Report No.510:2014) (سیستم مدیریت عملیاتی در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی)

 

تاریخچه شرکت

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت  ودر تاریخ 1359/11/27 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

در ادامه در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، در تاریخ 1388/02/29  ادغام شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.