تاریخچه شرکت مديریت طرحهاي صنعتي ايران

 • شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

  در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت .

  در سال 1359 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

  در سال 1388 در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  ادغام و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

  شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران توانست طی بازه زمانی 40 ساله، بیش از 40 پروژه در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ را اخذ و به اتمام برساند.

  لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.

 • سال های 1360 تا 1370

  سال های 1370 تا 1380

  1

  پروژه شهر صنعتی فیروزکوه

  11

  پروژه آجر ماشینی ایلام

  1

  پروژه ساخت دستگاه استخراج کننده روغن

  6

  پروژه قرارداد با شرکت راه آهن شهری

  2

  پروژه شهر صنعتی باختران

  12

  پروژه لیفتراک سازی

  2

  طراحی خط تولید روغن کشی در علی آباد کتول

  7

  پروژه نصب دودکشهای نیروگاه  شهید رجایی

  3

  پروژه شهر صنعتی ساوه

  13

  پروژه بارانداز هاکسیران

  3

  پروژه کارخانه اکسدانه در جاده کرج                   

  8

  طرح توسعه ظرفیت سایپا

  4

  پروژه شهر صنعتی رشت

  14

  پروژه سیمان لوشان

  4

  پروژه ساخت تجهیزات نیروگاه اراک   

  9

  پروژه معدن طلا در شمال غرب ایران

  5

  پروژه شهر صنعتی فیروزکوه

  15

  پروژه 230 واحدی ساری

  5

  پروژه هیدروکسی ترمینیتد پلی بوتادین

  6

  پروژه مرکز تحقیقات تبریز

  16

  خانه های مسکونی گیلان (چوکا)

  سالهای 1380 تا 1396

  7

  پروژه کارخانه نساجی تبریز

  17

  پروژه خانه های مسکونی بافت بلوچ (ایرانشهر)

  1

  پروژه گاز پارسیان (تابناک)

  5

  پروژه فاز 14

  8

  طرح توسعه ماشین سازی تبریز

  18

  پروژه خانه های مسکونی کشتی سازی خلیج فارس

  2

  پروژه تامین کالای عظیم گسترش

  6

  طرح تولید آلومینا ازنفلین سینیت سراب

  9

  پروژه آجر ماسه آهکی ایرانشهر

  19

  پروژه خانه سازی کوی لاله تبریز

  3

  پروژه فازهای 6، 7 و 8

  7

  طرح مخازن استراتژیک نفت خام گوره

  10

  پروژه آجر ماشینی خاش

  20

  پروژه خانه سازی شهر صنعتی اراک

  4

  پروژه فازهای 17و18

تاریخچه شرکت

شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ( سهامی خاص ) در تاریخ 1350/01/31به منظوراجرای فعالیت های  ساختمان سازی با نام " خانه سازی تبریز (سهامی خاص)" تحت شماره 14625 در اداره ثبت شرکتها توسط سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران(ایدرو) تاسیس و به ثبت رسید.

در سال 1353 نام شرکت به " خانه سازی کاسب (سهامی خاص) " تغییر یافت  ودر تاریخ 1359/11/27 با توجه به توسعه فعالیت در زمینه های صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی به نیابت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران به " شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران(سهامی خاص)  " تغییر نام داده شد.

در ادامه در راستای تحقق ماموریت شرکت و بر اساس شرایط مورد نیاز جهت ادامه فعالیت، در تاریخ 1388/02/29  ادغام شرکت پترونگین جنوب در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران(سهامی خاص)  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .

لازم به ذکر است شرکت از سنوات گذشته به استناد مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و مفاد بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در لیست واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است ولی در سال 1393 طبق تصویب نامه شماره 132974/ت51267  مورخ 1393/11/07 هیات محترم وزیران از لیست واگذاری خارج گردیده است.