(اتمام پروژه)   پالایشگاه گاز پارسیان - پروژه تابناک

ظرفیت پالایشگاه : تولید روزانه : 760 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی  و  1500 تن میعانات گازی

کارفرما : شركت ملي گاز ايران (NIGC)

پیمانکار : کنسرسيوم شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (79%) و شرکت پايندان (21%)

رهبر کنسرسیوم : شرکت مديريت طرحهاي صنعتي ايران (IPMI)

موضوع پروژه : انجـام خدمـات مديريت پروژه، مهندسي پايه و تفصيلي، تـامین مواد، خریـد تجهیـزات، بازرسی، اجرا، نـصب و تکمیـل، پیـش راه اندازی، راه اندازی، آموزش پرسنل بهره‌ بردار، جداسازی و تولید، ذخیره سازی و بارگیری محصولات و میعانات گازی

محل اجراء : لامرد در جنوب استان فارس و بندر عسلويه در استان بوشهر

نوع قرارداد : EPCM

وضعیت پروژه :  فاز Early Completion به مبلغ 115 میلیون دلار در اسفند 1385 با ظرفیت 760 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز راه اندازی و در شهریور ماه 1386 تحویل موقت گردید.

مدت اجراء قرارداد:  30 ماه براي کل پروژه و 15 ماه براي راه اندازی فاز Early Completion

تاریخ آغاز پروژه: 15/03/1382

تاریخ اتمام پروژه: 20/12/1385

 

 :Total Eng. Deliverables

Unit Total Amount Activities .No
M3 45,030 Excavation 1
M3 25,380 Concreting 2
Ton 6,063 Steel Structures 3
.No 39 Equipment Installation 4
IDA 125,000 Piping 5
Ton 1,470 Mechanical 6
M3 25,380 Civil 7

پروژه ها

  • ID

(اتمام پروژه)  توسعه فازهای 17 و 18  میدان گازی پارس جنوبی

ظرفیت پالایشگاه :

تولید روزانه : 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد

تولید سالانه ...

 (اتمام پروژه)   پروژه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی

ظرفیت پالایشگاه : تولید روزانه 3،900  میلیون فوت مکعب گاز طبیعی، 172،000 بشکه میعانات گازی،4،290  تن گاز مایع (پروپان و بوتان)، ...

(اتمام پروژه)   پالایشگاه گاز پارسیان - پروژه تابناک

ظرفیت پالایشگاه : تولید روزانه : 760 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی  و  1500 تن میعانات گازی

کارفرما : شركت ملي گاز ايران (NIGC)

...

(در حال اجرا)  توسعه فاز 14  میدان گازی پارس جنوبی 

ظرفیت پالایشگاه :

تولید روزانه : 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد

تولید سالانه : 1 ...

Load More