معرفی شرکت

حسین هاشمی

سرپرست مدیریت پروژه فاز 14پارس جنوبی

سیدحسام جزایری

مدیر طرح‌های عمرانی و ساختمانی

علی محجوبی فر

سرپرست ریاست روابط عمومی

مجید جواره

مدیر حراست

محمد مرادی

سرپرست مدیریت امور مالی

مرضیه سروش

سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مهدی جعفری

مدیربرنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

حسین صداقت

سرپرست مدیریت بازرگانی و تامین کالا

امیر منصور عبدالهی

مدیر مهندسی

مهدی خان بیگی

سرپرست مدیریت پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

امیر موحد

مدیر امور پیمان‌ها

محمدحسین شوکت پور

مدیریت توسعه بازار

محمدحمزه بنی احمدی

دستیار مدیرعامل