نشریات

چارچوب سیستم مدیریت عملیاتی

جهت کنترل ریسک و انجام کارایی در سطح بالا در صنعت نفت و گاز

گزارش شماره 510 انجمن بین المللی انجمن تولید کنندکان نفت و گاز

ترجمه ی : محمد فرهومند ، واحد دهقانی

ناشر: نگاه معاصر

تاریخ نشر: 1397

تعداد صفحه: 147

شابک: 6-81-9940-964-978

 

پیشگفتار:

انجمن بين‌المللي توليدكنندگان نفت و گاز (International Oil & Gas Producer, IOGP)  بعد از سال‌ها تلاش، موفق به تدوین و بروز رسانی چارچوبی برای سیستم مدیریت عملیات تحت عنوان  (Operation Management System, OMS) گزارش 510 که منسوخ شدن گزارش قبلی با عنوان گزارش 210 را در پی داشت،گردید. گزارش جدید (چارچوب سیستم مدیریت عملیات، OMS)  طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مربوط به ریسک (به استثنای حوزه مالی)، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، کیفیت، تداوم کسب و کار، شهرت، اخلاق در کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی را می‌توانند دخیل نماید. این گزارش مشتمل بر 4 اصل کلی و 10 عنصر به یکدیگر متصل می‌باشد.

 اصول 4 گانه سیستم مدیریت عملیات شامل: رهبریت، مدیریت ریسک ، بهبود مستمر، اجراء  و 10 عنصر سیستم مدیریت عملیات شامل؛ 1- تعهد و پاسخگویی 2- سیاست‌ها، استانداردها و اهداف 3- سازمان، منابع و توانمندی 4- ذی‌نفعان و مشتریان  5- ارزیابی و کنترل ریسک  6- طرح‌ریزی و یکپارچگی سرمایه 7- طرح‌ها و روش‌های اجرایی 8- انجام فعالیت‌ها 9- پایش، گزارش‌دهی و یادگیری 10- تضمین، بازنگری و بهبود می‌باشد.

کتاب پیشرو با هدف افزایش آگاهی و ارتقا سطح دانش متخصصین حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی توسط شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ترجمه و در دسترس علاقمند به حوزه های مدیریتی و عملیاتی قرار گرفته است.